TRIBUNA DEL BERGUEDÀ

dimarts, 25 d’octubre de 2016

QUE EN SABEU DEL FOSSAR I DE LA CAPELLA DEL SANT CRIST ‘ABSENT’ DE LA RÀPITA?. VALLFOGONA DE BALAGUER. LA NOGUERA. LLEIDA. CATALUNYA

Llegia i reprodueixo de la wikipedia; la Ràpita és un poble situat al sud de la comarca de la Noguera. Compta amb una escola de primària, una església, consagrada a la Sagrada Família, i una ermita dedicada a la patrona del poble, Santa Margarida, situada al mateix turó on és situat el castell d'origen àrab. Afegiré que disposa d’un fossar situat al costat de la carretera, en el que hi ha una Capella del Sant Crist ‘absent’. Aquesta advocació va guanyant espais perquè malgrat ser ‘formalment’ la religió catòlica la majoritària, ningú reclama la dignificació de les capelles dels fossars catalans.
Es segueix aquí la tradició segarrenca de la porxada que obeeix més al respecte pels finats, que a la prevenció de tempestes per als vius.

Ultra les meves imatges us deixo un enllaç molt interessant :
http://www.patrimonifunerari.cat/mapa-funerari-de-catalunya/mapa-funerari-de-la-noguera/la-rapita/

Em sorprenia – estem al segle XXI – no trobar cap dada d’aquest patrimoni històric i artístic, això ha provocat alguna confusió, com la de identificar com la capella, el que en realitat és l’església parroquial.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA SAGRADA FAMÍLIA.
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=7582
http://campaners.com/php/fotos_campanar.php?numer=7582

CAPELLA DE SANTA MARGARIDA DE LA RÀPITA.
http://www.rostoll.cat/obaga/Fitxes/Romanic/709_SMargaridaRapita/SMargaridaRapita.htm
http://calaix.gencat.cat/handle/10687/57115

havia enviat a l’email de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, ajuntament@vallfogona.net una petició per tal de rebre informació relativa a l’església de la Sagrada Família.

També de l’escola Pública, que intueixo s’aixecava amb anterioritat a la dictadura franquista, l’oblit de les escoles – que estem intentant corregir - és la conseqüència d’uns règims politics que veuen amb profunda desconfiança que les classes humils rebin educació, i que no s’amaguen de manifestar-ho. Recordeu les ‘retallades’.

Del fossar – amb la seva capella del Sant Crist ‘ absent’ - , situat al costat de la carretera, en voldria saber el mateix : Aquests edificis quan es van fer?. Qui en va ser l’autor?. Els fossars acostumen a ser obra dels arquitectes municipals.

El consistori – si hem de creure les dades Oficials – està integrat per Partits d’obediència catalana, i per persones nascudes en aquesta nació.

Agrairem la tramesa d’aquesta informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com , ja des de l’administració pública, ja des de qualsevol entitat i/o persona, la tasca de divulgar el patrimoni històric i/o artística de Catalunya ens pertoca a TOTS.

QUE EN SABEU DE L’ESCOLA PÚBLICA DE LA RÀPITA?. VALLFOGONA DE BALAGUER. LA NOGUERA. LLEIDA. CATALUNYA

Llegia i reprodueixo de la wikipedia; la Ràpita és un poble situat al sud de la comarca de la Noguera. Compta amb una escola de primària, una església, consagrada a la Sagrada Família, i una ermita dedicada a la patrona del poble, Santa Margarida, situada al mateix turó on és situat el castell d'origen àrab.

En cridava l’atenció que Penelles dedicava unes ratlles a explicar la història de l’escola : http://www.xtec.cat/centres/c5003551/escola.htm

Em sorprenia – estem al segle XXI – no trobar cap dada d’aquest patrimoni històric i artístic, això ha provocat alguna confusió, com la de identificar com la capella, el que en realitat és l’església parroquial.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA SAGRADA FAMÍLIA.
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=7582
http://campaners.com/php/fotos_campanar.php?numer=7582

CAPELLA DE SANTA MARGARIDA DE LA RÀPITA.
http://www.rostoll.cat/obaga/Fitxes/Romanic/709_SMargaridaRapita/SMargaridaRapita.htm
http://calaix.gencat.cat/handle/10687/57115

havia enviat a l’email de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, ajuntament@vallfogona.net una petició per tal de rebre informació relativa a l’església de la Sagrada Família.

També de l’escola Pública, que intueixo s’aixecava amb anterioritat a la dictadura franquista, l’oblit de les escoles – que estem intentant corregir - és la conseqüència d’uns règims politics que veuen amb profunda desconfiança que les classes humils rebin educació, i que no s’amaguen de manifestar-ho. Recordeu les ‘retallades’.


Del fossar – amb la seva capella del Sant Crist ‘ absent’ - , situat al costat de la carretera, en voldria saber el mateix : Aquests edificis Quan es van fer?. Qui en va ser l’autor?.

El consistori – si hem de creure les dades Oficials – està integrat per Partits d’obediència catalana, i per persones nascudes en aquesta nació. Com succeeix a Penelles.

Agrairem la tramesa d’aquesta informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com , ja des de l’administració pública, ja des de qualsevol entitat i/o persona, la tasca de divulgar el patrimoni històric i/o artística de Catalunya ens pertoca a TOTS.

QUE EN SABEU DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE LA RÀPITA?. VALLFOGONA DE BALAGUER. LA NOGUERA. LLEIDA. CATALUNYA

Llegia i reprodueixo de la wikipedia; la Ràpita és un poble situat al sud de la comarca de la Noguera. Compta amb una escola de primària, una església, consagrada a la Sagrada Família, i una ermita dedicada a la patrona del poble, Santa Margarida, situada al mateix turó on és situat el castell d'origen àrab.

Em sorprenia – estem al segle XXI – no trobar cap dada d’aquest patrimoni històric i artístic, això ha provocat alguna confusió, com la de identificar com la capella, el que en realitat és l’església parroquial.


ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA SAGRADA FAMÍLIA.
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=7582
http://campaners.com/php/fotos_campanar.php?numer=7582

CAPELLA DE SANTA MARGARIDA DE LA RÀPITA.
http://www.rostoll.cat/obaga/Fitxes/Romanic/709_SMargaridaRapita/SMargaridaRapita.htm
http://calaix.gencat.cat/handle/10687/57115havia enviat a l’email de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, ajuntament@vallfogona.net una petició per tal de rebre informació relativa a l’església de la Sagrada Família. També de l’escola Pública, que intueixo s’aixecava amb anterioritat a la dictadura franquista, l’oblit de les escoles – que estem intentant corregir - és la conseqüència d’uns règims politics que veuen amb profunda desconfiança que les classes humils rebin educació, i que no s’amaguen de manifestar-ho. Recordeu les ‘retallades’. Del fossar – amb la seva capella del Sant Crist ‘ absent’ - , situat al costat de la carretera, en voldria saber el mateix : Aquests edificis Quan es van fer?. Qui en va ser l’autor?.

El consistori – si hem de creure les dades Oficials – està integrat per Partits d’obediència catalana, i per persones nascudes en aquesta nació.

Agrairem la tramesa d’aquesta informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com , ja des de l’administració pública, ja des de qualsevol entitat i/o persona, la tasca de divulgar el patrimoni històric i/o artística de Catalunya ens pertoca a TOTS.

dilluns, 24 d’octubre de 2016

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE BELLCAIRE DE LA NOGUERA, MAL DIT D’URGELL. LA NOGUERA. LLEIDA. CATALUNYA.

Retratava l'església parroquial de Santa Maria està ubicada al centre de Bellcaire d'Urgell, entre el carrer Major, la plaça Major i el carrer de Catalunya. Es tracta d'un edifici amb orígens en el segle XVI, reformat i ampliat cap a l'est en estil barroc el segle XVIII i modificat i ampliat cap al sud al segle XX.


L'edifici barroc estava orientat, com el seu predecessor del segle XVI, d'est a oest, amb la façana principal a ponent i la capçalera a llevant, amb un campanar sobre la part esquerra de la façana d'accés. L'aparell és de carreu regular de gres lligat amb morter de calç. Té un sòcol bisellat d'una alçada d'aproximadament un metre en les façanes d'època barroca. La teulada és a doble vessant amb el carener longitudinal.

La façana principal, que afronta amb el començament del carrer Major, conté la portalada d'accés, de gust classicitzant en forma de porta d'arc de mig punt flanquejada per pilars que sostenen un fris i un frontó de línies clàssiques en el timpà del qual hi ha una fornícula amb una imatge exempta de la Mare de Déu. Sobre la portalada i a mitja façana hi ha una rosassa, motllurada i amb traceria. La façana és rematada amb una cornisa de pedra que ressegueix les línies triangulars del capcer.

El campanar, a l'angle nord-oest de la nau central, és de planta octogonal, amb quatre obertures d'arc de mig punt i rematat amb una balustrada sobre una cornisa motllurada.

La façana nord, que afronta amb la plaça Major, i la façana de la capçalera, que afronta amb la confluència del carrer de Bonavista i el carrer de Catalunya, estan bastides amb el mateix aparell regular que la façana principal i només contenen tres senzilles obertures rectangulars en total. La capçalera és recta i l'únic element ornamental són els ràfecs del capcer de la nau central i els de les capelles laterals, disposats en dos nivells de maó i teula.

L'interior, que era cobert amb una volta de canó, a la qual s'obren les voltes de les capelles laterals, ha estat profundament modificat de manera que hi es difícil reconèixer-hi la distribució antiga: En la reforma i ampliació de 1966 es va tirar a terra el mur sud de la nau i es va construir una nova nau central cap al sud a partir del centre de la nau antiga, alhora que es va construir una nova capçalera sobre el mur nord, entre el campanar i la capçalera original. Aquests cossos constructius nous estant exteriorment arrebossats i pintats, oferint un xocant contrast amb les parts originals de l'edifici. Així, del temple barroc només en resta la capçalera de llevant i les façanes del nord i de l'est.

El lloc de Bellcaire fou conquerit pel comte d'Urgell Ermengol IV vers el 1091, però la inseguretat del lloc i els veïnatges de les islàmiques Lleida i Balaguer van fer que no es fes la repoblació definitiva i estable i, probablement, la construcció de l'església fins el segon terç del segle XII. De la primitiva església de Santa Maria només se sap que el 1171 era sufragània de la parròquia de Sant Salvador de Filella.

A la segona meitat del segle XVI esdevingué parròquia i és probable que s'edifiqués un nou temple o bé es reformés profundament l'antic per atendre les noves necessitats.

La refeta econòmica i demogràfica del poble a la segona meitat del s. XVIII es reflectí també en la necessitat d'un nou espai pel culte i aleshores el rector Jaume Feliu feu reformar i ampliar l'església cap a l'est a partir del 1763, donant-li la fesomia barroca que va tenir fins la segona meitat del segle XX.

A partir del 1966 es van fer malauradament les noves reformes que van suposar utilitzar l'edifici barroc com a capçalera d'un nou edifici, ampliat cap al sud, per a teòricament atendre les necessitats religioses de l'època. Aquestes obres de reforma foren, a més, pagades pel poble.

Quan al topònim el nomenclàtor Oficial ens diu ; Bellcaire, en la documentació antiga ja apareix la forma Bellcaire (Segle XI), grafia aglutinada dels mots bell i caire ʻbella obraʼ (en referència a la pedra tallada), que devia designar la torre primitiva, probablement és de procedència occitana; Urgell, determinatiu de lʼantic comtat dʼUrgell.

Avui, Bellcaire pertany a la comarca de la Noguera.

Encara que amb algunes excepcions, sempre trobem més dades de les esglésies, que dels edificis escolars Públics. Això ens confirma en la nostra tesis de que des de l’Administració Pública les escoles NO son una priorat.

Sembla que a Lleida això del Patrimoni històric i/o artístic els rellisca una mica,

DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE DE LA NOGUERA, MAL DIT D’AURGELL. VA ACOLLIR LES ESCOLES PÚBLIQUES ABANS DE LA DICTADURA FRANQUISTA?. LA NOGUERA. LLEIDA. CATALUNYA.

Retratava l’edifici que acull entre altres serveis l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, aclarim d’entrada que Bellcaire pertany a la comarca de la Noguera.


Llegia a patrimoni Gencat; que l’edifici fou construït durant el segle XVIII, a partir d'aquesta data fins als nostres dies s'han fet diverses reformes, tot pagat pel poble. Dins d'aquest edifici no hi ha tan sols les dependències de l'Ajuntament, també podem trobar les oficines d'algunes entitats locals: Comarca Agrària.

Cap dada del mestre d’obres i/ arquitecte, tractant-se d’un edifici públic malgrat trobar-nos – encara al REINO DE ESPAÑA – val a dir que és del tot injustificable.

La descripció tècnica ens diu; edifici de caire civil realitzat amb pedra, fusta i totxo. La façana de l'Ajuntament ens presenta dos pisos (planta baixa amb porxos i balcó corregut al primer pis) i rematada per terrassa i cos amb arquets de mig punt a manera de badius per sota dels òculs i cornisa sinuosa. L'interior es troba molt modificat i s'han fet diferents reformes al llarg dels anys.

Us deixo algunes preguntes relatives la primera a qui va ser l’autor de l’edifici, la segona al fet de si va acollir les escoles públiques en els anys previs a la dictadura franquista, i la tercera en relació al Col•legi Públic Bonavista, en quina data es va edificar?, Qui en va ser l’autor?.Ambos edificis consten al Catàleg de Bens protegits. http://www.bellcairedurgell.cat/images/POUM/01.%20MEM%C3%92RIA.pdf

Sou pregats de fer-nos-ho saber a l’email coneixercatalunya@gmail.com

divendres, 21 d’octubre de 2016

IN MEMORIAM DE L’ENSENYAMENT A CATALUNYA ABANS DE LA DICTADURA FRANQUISTA. COANER. SANT MATEU DE BAGES

En la meva recerca dels edificis escolars anteriors a la dictadura franquista, deixava fora conscientment els edificis de les rectories i/o abadies – així els anomenen en algunes comarques – que al llarg dels segles XV, XVI, XVII, XVIII, i bona part del XIX esdevenien els ÚNICS llocs on els infants de les famílies humils aprenien les primeres lletres, que dissortadament serien en massa ocasions les últimes.

D’aquesta realitat en trobem evidencies per exemple al diccionari de la llengua castellana, mal dita ESPAÑOLA des del ‘ tontisme feixista’ , que denomina MONAGUILLO a la persona que ajuda - o ajudava en altres temps – al servei de l’altar en les celebracions litúrgiques :

monaguillo, lla
De monacillo, infl. por el ant. mónago 'monje', y este del lat. tardío monăchus.
1. m. y f. Niño que ayuda a misa y hace otros servicios en la iglesia.

En la llengua catalana trobem :

ESCOLÀ
m.

|| 1. ant. Deixeble; aprenent; cast. escolar, discípulo, alumno.

|| 2. Home o noi que serveix en una església o monestir per a ajudar a missa i altres ministeris de l'altar

El sentit 2 del mot, particularment en persones de més de 50 anys, està assumit com el principal, malgrat que com succeeix fora de Catalunya, en les celebracions litúrgiques dels nostres dies, aquesta figura sigui una excepció, i no una norma , com havia estat fins a darreries del regim franquista.

La porcada de les desamortitzacions no va ajudar gaire, de fet deixava sense locals d’estudi a la quitxalla, i traslladava les propietats de l’església – a preu de saldo – a les mans dels rics d’aquella època.

L’església catòlica va reaccionar creant els Ordres Docents, masculins i femenins, i va retornar l’esperança als més desvalguts.

EL ESTADO començarà a pensar en l’educació quan estimi que l’ascendent de l’església posa o pot posar en risc la seva situació de control i domini dels ‘súbdits’ – quedaven molts segles encara per parlar de ciutadans, i en puritat, potser, potser, no hem assolit encara aquest status jurídic,oi? - Dia si, i dia també el Tribunal Constitucional ens diu el que hem de veure, el que hem de pensar, quan hem de fer festa,... ,

La Mancomunitat de Catalunya, que perduraria fins a la declaració de la PRIMERA DICTADURA FEIXISTA, pel ‘camarada’ Miguel Primo de Rivera, II marquès d'Estella i VII de Sobremonte (Jerez de la Frontera, Andalusia, 8 de gener de 1870 - París, 16 de març de 1930), i més tard la Generalitat a l’època de la II Republicà, feien MOLTA FEINA en aquest àmbit.

L’església catòlica sota la direcció del Cardenal PRIMADO DE ESPAÑA , Isidre Gomà i Tomàs (la Riba, Alt Camp, 19 d'agost de 1869 - Toledo, 22 d'agost de 1940), decidia vendre’s la ‘primogenitura’ per un plat de llenties, que curiosament Isidre Gomà i Tomàs gaudiria per poc temps.

La SEGONA DICTADURA FEIXISTA la del ‘camarada’ Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, conegut del 1938 al 1982 com a Ferrol del Caudillo, 4 de desembre del 1892 - Madrid, 20 de novembre de 1975), aturarà aquesta inèrcia, i esmerçarà grans esforços per ESBORRAR la memòria d’aquelles Institucions modèliques. La ‘inèrcia perniciosa’ que instaurava el franquisme, continua instal•lada entre nosaltres; avui TOTHOM és DEMÒCRATA de ‘boquilla’ , els fets – que al capdavall és l’únic que compta – ens diuen tot el contrari.

Que té de democràtic retallar les pensions ?


Que té de democràtic suspendre i/o eliminar drets socials?


Que té de democràtic deixar morir en la misèria als ancians?


Que té de democràtic deixar sense educació als infants?


Que té de democràtic prendre la casa als treballadors?.


Que té de democràtic retallar la sanitat pública?


Que té de democràtic impedir que la ciutadania decideixi el seu futur ?.


Que té de democràtic judicialitzar la vida política?.

Que tenen de demòcrates molts dels politics ‘professionals’ del REINO DE ESPAÑA?.


Retratava un edifici a Coaner que m’expliquen era la rectoria, si queda viva alguna persona que nasqués i/o visques en aquell indret oblidat de Sant Mateu de Bages, li agrairé que em confirmi si alhora que aixoplugava al prevere, exercia també com estudi pels infants de la contrada.

IN MEMORIAN. CASTELL DE COANER. SANT MATEU DE BAGES

Quan al topònim Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 21 de març de 1905 - Pineda de Mar, Maresme, 2 de gener de 1997)[1] eminent lingüista català, autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de l'Onomasticon Cataloniae i del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, proposava el sentit, boscúria, selva, ..., està fora de dubte que la major de topònims son descriptius, i avui si us arribeu fins a Coaner podreu comprovar amb els vostres ulls quan encertada era la tesis del mestre.

Coromines va ser un dels principals especialistes en lingüística romànica. Tenia un gran coneixement del català, occità i castellà, i també de la lingüística indoeuropea i aràbiga. El fet d’haver nascut a Catalunya, no va minvar el seu prestigi internacional, si lògicament dins d’algun àmbit de la ‘cultura castellana’ que negaria a Déu, si s’expressés en la nostra llengua.

Llegia a patrimoni Gencat; de l'antic castell de Coaner només resta la torre de planta circular situada sobre un tossal i al costat d'una masia, prop de l'església romànica de Sant Julià. La torre de Coaner és una construcció creada com a torre de defensa col•lectiva. La construcció té una alçada de 16,4 m i un diàmetre exterior de 7,3 m. Exteriorment es troba ben conservada i posa de manifest una certa adustesa en no tenir gairebé obertures però que manté encara l'emmerletat com a element defensiu. A l'alçada del primer pis hi ha la porta de reduïdes dimensions al costat de llevant. Fou construïda amb carreus petits i calç per a donar-li permanència, en filades desiguals. S'aprecia una clara línia de separació entre la part més alta i la part baixa, que podria correspondre a la separació entre dos pisos. A la part superior s'ha utilitzat un material més petit per a alleugerir pes.


A l'interior es conserven uns grafits datats al segle XIII o XIV.

Trobem documentat el castell de "Codener" en una data compresa entre els anys 1068 i 1095; així, almenys a partir de la onzena centúria, podem assenyalar la existència del castell. La propietat de la fortalesa s'incorporà, el segle XV, a la casa dels Cardona, i ja no en sortí fins la extinció dels senyorius.

"Codener" figura entre altres "castellum" jurats per Ramon Bernat de Castelladral al comte de Cerdanya, durant la segona meitat del segle XI. El 1381, el rei Pere "el Cerimoniós" va vendre el castell al noble Francesc de Perellós (+ 1384). El 1400, el rei Martí incorporà a la Corona diversos drets sobre Coaner, i no trigà Coaner a esdevenir un indret de domini cardoní.

Coaner, sempre havia estat un poble independent, amb el seu propi batlle i comú (la forma arcaica de l'ajuntament actual), durant la creació dels termes municipals a mitjans del segle XIX, va ser agregat de Sant Mateu de Bages, la centralització política del govern és sens dubte un factor a tenir en compte a l'hora d’avaluar la decadència del lloc.

En ens anys foscos que seguien a la victòria dels sediciosos feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM de la II República., les dures condicions de vida al camp varen fer marxar la major part dels seus habitants. No en va ser tampoc aliena la manca de carreteres asfaltades o vies de comunicació que l'unissin amb els pobles veïns – fet que continua succeint quan superem ja el 80 AÑO TRIUNFAL - tampoc la duresa de l'orografia del terreny, que contribueix a l'aïllament del lloc, tot plegat en motivà la despoblació, que només seria reversible en una Catalunya sobirana.

L'any 2001 es portà a terme una intervenció arqueològica a la torre en el marc del projecte de restauració i consolidació de la mateixa, permetent establir diferents fases constructives del conjunt. La torre fou aixecada al segle X, i el recinte fortificat s'expandí durant el segle següent. Posteriorment, als segles XII-XIII es van fer noves modificacions i ampliacions. Cap al 1300 i fins el segle XV es remodelà la torre i el castell. Encara es faria alguna modificació més durant l'època moderna i finalment, al segle XVII, el castell s'abandonà com a lloc residencial.

No trobava cap dada del Mas Serra, sou pregats de fer-nos-en cinc cèntims a l’email coneixercatalunya@gmail.com
Sant Mateu de Bages té una superfície de 102,93 km², i tanca l’any 2014 amb 644 habitants.

La comarca del Barcelonès té una superfície de 144,72 km² , Catalunya, pateix d’una distribució anàrquica de la seva població. Aquest problema – que ho és i greu – només podria trobar solució en el marc d’una Catalunya sobirana.